Jest nam niezmiernie miło mogąc się pochwalić nagrodą od Polskiego Związku Pracodawców Ochrona przyznanym nam na XXXI Walnym Zgromadzeniu, które miało miejsce 11 czerwca tr. w hotelu Warszawianka, w Jachrance k/Warszawy. Dziekujemy za wyróżnienie i miłą współpracę.

podziekowanie pzpo